Hướng dẫn thoát Family Google

Bước 1:

Truy cập trang https://families.google.com/families bằng tài khoản Google của bạn.

Bước 2:

Bấm vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang trong hình:

Bước 3:

Chọn “Rời khỏi nhóm gia đình”:

Bước 4:

Nhập lại mật khẩu và bấm tiếp theo:

Bước 5:

Chọn “Rời khỏi nhóm gia đình”:

Bước 6:

Có thông báo như hình ảnh là thoát Family thành công!

Sau đó bạn nhớ tham gia vào đường Link Invite Family mới của Shop và chờ đủ thời gian để được Up lên Premium nhé

Last updated